Välkommen till Danssällskapet Menuetten

Vi erbjuder oss att upphöja Er tillställning till något alldeles extra. Tveka inte att kontakta oss för fest, bröllop, konferens, kulturevenemang, jubileum etc

Menuettens

 

Verksamhet

Mål och syfte med vår verksamhet är att levandegöra och vidareföra herrskapskulturens danser, historical dances, klädedräkt och manér från 1700 – och 1800 – talen.

Stommen i vår verksamhet är regelbunden samvaro och träning på historiska danser, då vi även diskuterar vett och etikett samt dräkthistoria.

Repertoaren är väldigt vid och består av danser som förekom vid hovet och de enskilda slotts– och herrgårdsmiljöerna ute i landet. Herrskapsdanser, som förekom vid balerna var gavotter, menuetter, contradanser, kadriljer, francaiser, valser och polkor.

Den äldsta dansen ur repertoaren är gavotten från 1600 – talets Frankrike. Därnäst 1700 – talets stora modedans, den sirliga menuetten. Contradanserna och francaiserna härstammar från England respektive Frankrike. Från 1800 – talets Wien i Österrike har vi hämtat de olika vals - och polkavarianterna med musik bl. a. av Strauss.

 

file0021.jpgfile0007.jpg

 besöksräknare
räknare

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)